bonatetu

עם ההגעה לישראל, החברה מעניקה לילדות דירות נוחות. זה יכול להיות חדר במלון או בית שכור. הכל תלוי רק בהוראת העובד, מכיוון שתשלום עבור דיור נופל על כתפיה של הילדה. העלות המשוערת של דירה יומית בישראל מוערכת בכ- 40-60 דולר ליום.מערכת אמינה של בונוסים של עובדים. תועלים מגברים עובדי עובדים לוקחים לעצמם. המטרה העיקרית של סוכנות ישראל נערות ליווי באילת – לספק לבנות את העבודה הטובה ביותר עם הכנסה רצינית, ולתת ללקוחות מעוניינים לתת שירותים באופן בלעדי ישירות את הרמה הטובה ביותר. רק שיטה זו מספקת כוחות לבצע שיתוף פעולה ארוך טווח, אשר יהפוך למקום המלחמה הן לעובדים והן ללקוחותינו.